memorial v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za memorial v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.memorial [Brit mɪˈmɔːrɪəl, Am məˈmɔriəl] SAMOST

II.memorial [Brit mɪˈmɔːrɪəl, Am məˈmɔriəl] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za memorial v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

memorial v slovarju PONS

Prevodi za memorial v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za memorial v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

memorial Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文