men's v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za men's v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

men → man

glej tudi man

1. man (adult male):

a leg/bum man inf
mon vieux! inf

IV.man <part prés manning; prét, part passé manned> [Brit man, Am mæn] GLAG preh.

1. man (adult male):

a leg/bum man inf
mon vieux! inf

IV.man <part prés manning; prét, part passé manned> [Brit man, Am mæn] GLAG preh.

Individual translation pairs
Norse, a. Norse men the Norse + v pl

Prevodi za men's v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

men's v slovarju PONS

Prevodi za men's v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi man

Individual translation pairs

Prevodi za men's v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

men's Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

dead men tell no tales Am prov
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文