mention v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za mention v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.mention [Brit ˈmɛnʃ(ə)n, Am ˈmɛn(t)ʃ(ə)n] SAMOST

1. mention (allude to):

Individual translation pairs

Prevodi za mention v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

mention v slovarju PONS

Prevodi za mention v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za mention v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

mention Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文