metal v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za metal v slovarju angleščina»francoščina

non-metal [Brit ˌnɒnˈmɛt(ə)l, Am ˌnɑnˈmɛdl] SAMOST

antifriction metal [Brit ˌantɪfrɪkʃ(ə)n ˈmɛt(ə)l] SAMOST

metal v slovarju PONS

Prevodi za metal v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za metal v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

metal iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za metal v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文