mix v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za mix v slovarju angleščina»francoščina

I.mix around GLAG [Brit mɪks -, Am mɪks -] (mix [sth] around, mix around [sth])

mix-up [Brit ˈmɪksʌp, Am ˈmɪks ˌəp] SAMOST

mix v slovarju PONS

Prevodi za mix v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za mix v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

mix Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

mix iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za mix v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文