mobile v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za mobile v slovarju angleščina»francoščina

I.mobile SAMOST [Brit ˈməʊbʌɪl, Am ˈmoʊˌbil]

II.mobile PRID [Brit ˈməʊbʌɪl, Am ˈmoʊbəl, ˈmoʊˌbaɪl]

mobile v slovarju PONS

Prevodi za mobile v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za mobile v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

mobile Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

mobile iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za mobile v slovarju francoščina»angleščina

mobile iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za mobile v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文