move v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za move v slovarju angleščina»francoščina

1. move:

2. move (proceed, travel):

II.move about GLAG [Brit muːv -, Am muv -], move around GLAG (move [sb/sth] about)

II.move out GLAG [Brit muːv -, Am muv -] (move [sb/sth] out, move out [sb/sth])

III.move up GLAG [Brit muːv -, Am muv -] (move [sth] up) (to higher shelf etc)

II.move on GLAG [Brit muːv -, Am muv -] (move [sth] on, move on [sth]) Brit

III.move on GLAG [Brit muːv -, Am muv -] (move [sb] on, move on [sb]) Brit

II.move down GLAG [Brit muːv -, Am muv -] (move [sb] down, move down [sb])

III.move down GLAG [Brit muːv -, Am muv -] (move [sth] down, move down [sth]) (to lower shelf etc)

II.move away GLAG [Brit muːv -, Am muv -] (move [sb/sth] away, move away [sb/sth])

move v slovarju PONS

Prevodi za move v slovarju angleščina»francoščina

move Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

come on, get a move on! inf
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文