movie v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za movie v slovarju angleščina»francoščina

I.movie [Brit ˈmuːvi, Am ˈmuvi] SAMOST esp Am

B-movie [Brit ˈbiːmuːvi, Am ˈbiˌmuvi] SAMOST

movie v slovarju PONS

Prevodi za movie v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za movie v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

movie Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文