moving v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za moving v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

slow-moving [Brit ˌsləʊˈmuːvɪŋ, Am ˌsloʊˈmuvɪŋ] PRID

1. move:

2. move (proceed, travel):

II.move about GLAG [Brit muːv -, Am muv -], move around GLAG (move [sb/sth] about)

Prevodi za moving v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

moving v slovarju PONS

Prevodi za moving v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za moving v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

moving Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文