nails: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za nails: v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi mast

I.nail-biting [Brit ˈneɪlbʌɪtɪŋ, Am ˈneɪlˌbaɪdɪŋ] SAMOST

II.nail-biting [Brit ˈneɪlbʌɪtɪŋ, Am ˈneɪlˌbaɪdɪŋ] PRID

I.nail up GLAG [Brit neɪl -, Am neɪl -] (nail up [sth], nail [sth] up)

I.nail down GLAG [Brit neɪl -, Am neɪl -] (nail down [sth], nail [sth] down)

nails: v slovarju PONS

Prevodi za nails: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za nails: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

nails: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to spit blood [or a. Am nails] [or a. Aus tacks]
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文