nasty v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za nasty v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.nasty [Brit ˈnɑːsti, Am ˈnæsti] SAMOST inf (in food, water, air)

1. nasty (unpleasant):

2. nasty (unkind):

Prevodi za nasty v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

nasty v slovarju PONS

Prevodi za nasty v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za nasty v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

nasty Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文