near v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za near v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

3. near (in degree):

I.nowhere [Brit ˈnəʊwɛː, Am ˈnoʊˌ(h)wɛr] PRIS

III.nowhere [Brit ˈnəʊwɛː, Am ˈnoʊˌ(h)wɛr]

glej tudi middle

Individual translation pairs
(or) as near as dammit inf Brit

Prevodi za near v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

near v slovarju PONS

Prevodi za near v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za near v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

near Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文