negotiate v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za negotiate v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.negotiate [Brit nɪˈɡəʊʃɪeɪt, Am nəˈɡoʊʃiˌeɪt] GLAG nepreh.

Individual translation pairs

Prevodi za negotiate v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

negotiate v slovarju PONS

Prevodi za negotiate v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za negotiate v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

negotiate Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文