noble v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za noble v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.noble [Brit ˈnəʊb(ə)l, Am ˈnoʊbəl] SAMOST

II.noble [Brit ˈnəʊb(ə)l, Am ˈnoʊbəl] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za noble v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

noble v slovarju PONS

Prevodi za noble v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za noble v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文