novel's v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za novel's v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za novel's v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

novel's v slovarju PONS

Prevodi za novel's v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za novel's v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

novel's Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文