oak v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za oak v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

holm oak [Brit ˈhəʊm ˌəʊk, Am ˈhoʊm ˌoʊk] SAMOST (tree, wood)

Prevodi za oak v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

oak v slovarju PONS

Prevodi za oak v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za oak v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

oak Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文