oaks v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za oaks v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

holm oak [Brit ˈhəʊm ˌəʊk, Am ˈhoʊm ˌoʊk] SAMOST (tree, wood)

Prevodi za oaks v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

oaks v slovarju PONS

Prevodi za oaks v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za oaks v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

oaks Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文