obvious v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za obvious v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.obvious [Brit ˈɒbvɪəs, Am ˈɑbviəs] SAMOST

II.obvious [Brit ˈɒbvɪəs, Am ˈɑbviəs] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za obvious v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

obvious v slovarju PONS

Prevodi za obvious v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za obvious v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

obvious Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文