occasions v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za occasions v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.occasion [Brit əˈkeɪʒ(ə)n, Am əˈkeɪʒən] SAMOST

Individual translation pairs
heureux/-euse

Prevodi za occasions v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

occasions v slovarju PONS

Prevodi za occasions v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za occasions v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

occasions Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文