odd v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za odd v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. odd (strange, unusual):

it is odd that + subj (more formally)
+ subj it is odd to see

Prevodi za odd v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

odd v slovarju PONS

Prevodi za odd v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za odd v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

odd Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文