of v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za of v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi old, late

I.old [Brit əʊld, Am oʊld] SAMOST The irregular form vieil of the adjective vieux/vieille is used before masculine nouns beginning with a vowel or a mute ‘h’.

2. old (of a particular age):

1. late (after expected time):

tardif/-ive

2. late (towards end of day, season, life etc):

tardif/-ive
tardif/-ive

2. late (towards end of time period):

à tout à l'heure!

I.dispose of GLAG [Brit dɪˈspəʊz -, Am dəˈspoʊz -] (dispose of [sth/sb])

I.hear of GLAG [Brit hɪə -, Am hɪr -] (hear of [sb/sth])

I.allow of GLAG [Brit əˈlaʊ -, Am əˈlaʊ -] form (allow of [sth])

of v slovarju PONS

Prevodi za of v slovarju angleščina»francoščina

undreamed of [ʌnˈdri:mdɒv, Am -ɑ:v], undreamt of PRID

glej tudi inside

of Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

of iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

of iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文