office v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za office v slovarju angleščina»francoščina

I.office [Brit ˈɒfɪs, Am ˈɔfɪs, ˈɑfɪs] SAMOST

1. office (room or place of work):

2. office (position):

office v slovarju PONS

Prevodi za office v slovarju angleščina»francoščina

office Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

office iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文