office: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za office: v slovarju angleščina»francoščina

I.office [Brit ˈɒfɪs, Am ˈɔfɪs, ˈɑfɪs] SAMOST

2. office (position):

to stand Brit or run Am for office

office: v slovarju PONS

Prevodi za office: v slovarju angleščina»francoščina

office: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

office: iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文