okay v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za okay v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

okay → OK

glej tudi OK1, OK2

I.OK1 [Brit əʊˈkeɪ, Am ˌoʊˈkeɪ], okay SAMOST

II.OK1 [Brit əʊˈkeɪ, Am ˌoʊˈkeɪ], okay PRID

1. OK plumber, babysitter:

bien inv
is it OK if …?

III.OK1 [Brit əʊˈkeɪ, Am ˌoʊˈkeɪ], okay PRIS

IV.OK1 [Brit əʊˈkeɪ, Am ˌoʊˈkeɪ], okay MEDMET

OK Abk Oklahoma

I.OK1 [Brit əʊˈkeɪ, Am ˌoʊˈkeɪ], okay SAMOST

II.OK1 [Brit əʊˈkeɪ, Am ˌoʊˈkeɪ], okay PRID

1. OK plumber, babysitter:

bien inv
is it OK if …?

III.OK1 [Brit əʊˈkeɪ, Am ˌoʊˈkeɪ], okay PRIS

IV.OK1 [Brit əʊˈkeɪ, Am ˌoʊˈkeɪ], okay MEDMET

Prevodi za okay v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

okay v slovarju PONS

Prevodi za okay v slovarju angleščina»francoščina

I.OK, okay [ˌəʊˈkeɪ, Am ˌoʊ-] inf PRID

II.OK, okay [ˌəʊˈkeɪ, Am ˌoʊ-] inf MEDMET

III.OK, okay [ˌəʊˈkeɪ, Am ˌoʊ-] inf <OKed, okayed> GLAG preh.

IV.OK, okay [ˌəʊˈkeɪ, Am ˌoʊ-] inf SAMOST

V.OK, okay [ˌəʊˈkeɪ, Am ˌoʊ-] inf PRIS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文