one-year v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za one-year v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

2. lease → lease out

glej tudi lease out

I.guarantee [Brit ɡar(ə)nˈtiː, Am ˌɡɛrənˈti] SAMOST

5. guarantee (person) → guarantor

glej tudi guarantor

Prevodi za one-year v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

annu|el (annuelle) [anɥɛl] PRID

Individual translation pairs

one-year v slovarju PONS

one-year Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文