opening v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za opening v slovarju angleščina»francoščina

I.opening [Brit ˈəʊp(ə)nɪŋ, Am ˈoʊp(ə)nɪŋ] SAMOST

II.opening [Brit ˈəʊp(ə)nɪŋ, Am ˈoʊp(ə)nɪŋ] PRID

I.open [Brit ˈəʊp(ə)n, Am ˈoʊpən] SAMOST

II.open [Brit ˈəʊp(ə)n, Am ˈoʊpən] PRID

5. open (make wider) → open up

6. open (become wider) → open up

glej tudi open up

II.open up GLAG [Brit ˈəʊp(ə)n -, Am ˈoʊpən -] (open [sth] up, open up [sth])

opening v slovarju PONS

Prevodi za opening v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za opening v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

opening Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

opening iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za opening v slovarju francoščina»angleščina

opening iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文