opportunity v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za opportunity v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

opportunity [Brit ɒpəˈtjuːnɪti, Am ˌɑpərˈt(j)unədi] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za opportunity v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

opportunity v slovarju PONS

Prevodi za opportunity v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

opportunity <-ties> [ˌɒpəˈtju:nəti, Am ˌɑ:pɚˈtu:nət̬i] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za opportunity v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

opportunity Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文