opposite v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za opposite v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.opposite [Brit ˈɒpəzɪt, ˈɒpəsɪt, Am ˈɑpəzət] SAMOST

II.opposite [Brit ˈɒpəzɪt, ˈɒpəsɪt, Am ˈɑpəzət] PRID

III.opposite [Brit ˈɒpəzɪt, ˈɒpəsɪt, Am ˈɑpəzət] PRIS

IV.opposite [Brit ˈɒpəzɪt, ˈɒpəsɪt, Am ˈɑpəzət] PREDLOG

Prevodi za opposite v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
tirer à hue et à dia

opposite v slovarju PONS

Prevodi za opposite v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

III.opposite [ˈɒpəzɪt, Am ˈɑ:pə-] PRIS (facing)

Prevodi za opposite v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
opposé(e) MAT

opposite Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文