options v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za options v slovarju angleščina»francoščina

option [Brit ˈɒpʃ(ə)n, Am ˈɑpʃ(ə)n] SAMOST

options v slovarju PONS

Prevodi za options v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za options v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

options Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文