organization's v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za organization's v slovarju angleščina»francoščina

organization [Brit ɔːɡ(ə)nʌɪˈzeɪʃ(ə)n, Am ˌɔrɡənəˈzeɪʃ(ə)n] SAMOST

non-governmental organization [Brit ˌnɒnɡʌv(ə)nmɛnt(ə)l ɔːɡ(ə)nʌɪˈzeɪʃ(ə)n] SAMOST

organization's v slovarju PONS

Prevodi za organization's v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

organization [ˌɔ:gənaɪˈzeɪʃən, Am ˌɔ:rgənɪˈ-] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za organization's v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

organization's Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

P et T

organization's iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za organization's v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文