organize v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za organize v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.organize [Brit ˈɔːɡ(ə)nʌɪz, Am ˈɔrɡəˌnaɪz] GLAG nepreh. (unionize)

Individual translation pairs

Prevodi za organize v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

organize v slovarju PONS

Prevodi za organize v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za organize v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

organize Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文