our v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za our v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

our DOL In French, determiners agree in gender and number with the noun they qualify. So our is translated by notre + masculine or feminine singular noun (notre chien, notre maison) and nos + plural noun (nos enfants).
When our is stressed, à nous is added after the noun: our house = notre maison à nous.
For our used with parts of the body .
:

Individual translation pairs

Prevodi za our v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

our v slovarju PONS

Prevodi za our v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za our v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

our Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文