outcome v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za outcome v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za outcome v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

outcome v slovarju PONS

outcome Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文