outside v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za outside v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.outside [Brit aʊtˈsʌɪd, ˈaʊtsʌɪd, Brit aʊtˈsʌɪd] SAMOST

II.outside [Brit aʊtˈsʌɪd, ˈaʊtsʌɪd, Brit aʊtˈsʌɪd] PRID

III.outside [Brit aʊtˈsʌɪd, ˈaʊtsʌɪd, Brit aʊtˈsʌɪd] PRIS

V.outside [Brit aʊtˈsʌɪd, ˈaʊtsʌɪd, Brit aʊtˈsʌɪd] PREDLOG a. outside of

I.step outside GLAG [Brit stɛp -, Am stɛp -] (step outside)

II.step outside GLAG [Brit stɛp -, Am stɛp -] (step outside [sth])

Prevodi za outside v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

outside v slovarju PONS

Prevodi za outside v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi inside

glej tudi outside

Individual translation pairs

Prevodi za outside v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

outside Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

outside iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文