own v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za own v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.own [Brit əʊn, Am oʊn] PRID (belonging to particular person, group etc)

Prevodi za own v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

own v slovarju PONS

Prevodi za own v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za own v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

own Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

own iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

own iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文