ozone v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ozone v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ozone [Brit ˈəʊzəʊn, Am ˈoʊˌzoʊn] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za ozone v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ozone v slovarju PONS

ozone Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文