pair v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pair v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi trousers

au pair [Brit əʊ ˈpɛː, Am ˌoʊ ˈpɛr] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za pair v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pair v slovarju PONS

Prevodi za pair v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za pair v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pair Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文