paralysed v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za paralysed v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

paralysed Brit, paralyzed Am [Brit ˈparəlʌɪzd, Am ˈpærəˌlaɪzd] PRID

paralyse Brit, paralyze Am [Brit ˈparəlʌɪz, Am ˈpɛrəˌlaɪz] GLAG preh. MED

Individual translation pairs

Prevodi za paralysed v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

paralysed v slovarju PONS

Prevodi za paralysed v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za paralysed v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

paralysed Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文