pardon v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pardon v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.pardon [Brit ˈpɑːd(ə)n, Am ˈpɑrdn] SAMOST

II.pardon [Brit ˈpɑːd(ə)n, Am ˈpɑrdn] MEDMET

Individual translation pairs

Prevodi za pardon v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pardon v slovarju PONS

Prevodi za pardon v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za pardon v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pardon Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文