park v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za park v slovarju angleščina»francoščina

car park [Brit ˈkɑː pɑːk, Am ˈkɑr ˌpɑrk] SAMOST Brit

park v slovarju PONS

Prevodi za park v slovarju angleščina»francoščina

park Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文