parliament v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za parliament v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi Speaker, House of Lords, House of Commons

Individual translation pairs

parliament v slovarju PONS

Prevodi za parliament v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za parliament v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

parliament Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文