parties v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za parties v slovarju angleščina»francoščina

parties v slovarju PONS

Prevodi za parties v slovarju angleščina»francoščina

I.party <-ties> [ˈpɑ:ti, Am ˈpɑ:rt̬i] SAMOST

parties Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文