passion v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za passion v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.passion [Brit ˈpaʃ(ə)n, Am ˈpæʃən] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za passion v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

passion v slovarju PONS

Prevodi za passion v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za passion v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

passion Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文