patient: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za patient: v slovarju angleščina»francoščina

I.patient [Brit ˈpeɪʃ(ə)nt, Am ˈpeɪʃənt] SAMOST

II.patient [Brit ˈpeɪʃ(ə)nt, Am ˈpeɪʃənt] PRID

patient: v slovarju PONS

Prevodi za patient: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za patient: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

patient: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文