pavement v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pavement v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pavement [Brit ˈpeɪvm(ə)nt, Am ˈpeɪvmənt] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za pavement v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pavement v slovarju PONS

Prevodi za pavement v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za pavement v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pavement Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文