payment v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za payment v slovarju angleščina»francoščina

payment [Brit ˈpeɪm(ə)nt, Am ˈpeɪmənt] SAMOST

payment v slovarju PONS

Prevodi za payment v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za payment v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

payment Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文