payments v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za payments v slovarju angleščina»francoščina

payment [Brit ˈpeɪm(ə)nt, Am ˈpeɪmənt] SAMOST

payments v slovarju PONS

Prevodi za payments v slovarju angleščina»francoščina

payments Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文