peace v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za peace v slovarju angleščina»francoščina

3. peace (tranquillity):

paix ž
to be at peace (dead) euph

peace v slovarju PONS

Prevodi za peace v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

peace a. fig:

paix ž
Individual translation pairs

Prevodi za peace v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

peace Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文