perfected v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za perfected v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.perfect SAMOST [Brit ˈpəːfɪkt, Am ˈpərfɪkt] LING

II.perfect PRID [Brit ˈpəːfɪkt, Am ˈpərfɪkt]

perfect storm [ˌpəːfɪkt ˈstɔːm, Amˌpərfɛkt ˈstɔrm] SAMOST

Prevodi za perfected v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

perfected v slovarju PONS

Prevodi za perfected v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.perfect1 [ˈpɜ:fɪkt, Am ˈpɜ:r-] SAMOST no pl

word-perfect [ˌwɜ:dˈpɜ:fɪkt, Am ˌwɜ:rdˈpɜ:r-] PRID

Prevodi za perfected v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

perfected Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文