periods v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za periods v slovarju angleščina»francoščina

I.period [Brit ˈpɪərɪəd, Am ˈpɪriəd] SAMOST

1. period:

II.period [Brit ˈpɪərɪəd, Am ˈpɪriəd] PRID

periods v slovarju PONS

Prevodi za periods v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za periods v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

periods Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

periods iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文